VÄSTTRAFIK

Byalaget fortsätter med att ha en dialog om trafiken till Gullholmen/Hermanö.

Byalaget har tidigare årligen haft möjlighet till synpunkter på utformningen av tidtabell.
Hur denna möjlighet kommer att se ut i framtiden är i dagsläget okänt då Västtrafik kommer
att gå över till VG regionen. Byalaget kommer att försöka finna vägar in i regionen för att
kunna påverka.

För färjetider, se Västtrafik hemsida, under Orust och båt.  www.vasttrafik.se