140409 - Parkering Tuvesvik

Nu har parkeringar på Tuvesvik gått vidare i nästa fas.
Referensgruppen som bildades för detta ändamål har nu
upphört.Byalaget har tidigare också gett info på Byalagets
hemsida om Tuvesvik, detta upphör också.

Alla ärenden och info om parkering Tuvesvik kommer att
ske genom GSF.
140408 - Gullholmens Fiberförening

I vänstra fältet på Gullholmens Byalags hemsida hittar nilänk till Gullholmen Fiberförening.

Denna länk kommer under vecka 15 att arbetas fram så aktuell
information kan ges till medlemmar och andra intresserade.
Vår ambition är att alla medlemmar ska kunna hitta det mesta
som rör fiberföreningen på denna länk.

Gullholmen Fiber ek för (GFEF) kommer att ha sitt första årsmöte
(föreningsstämma) på påskdagen 20/4 kl 11.00 i Gullholmsgården.
Du som är medlem; är din granne medlem? Tag gärna med din granne
till årsmötet.

Interimsstyrelsen har bestått av:
Hans Pettersson, Sven Sjöquist, Ann Breeze, Gunnar Dahlgren,
Berth Kullholm, Birth Hellman, Ann-Christine Jakobsson.

Välkomna till Årsmötet den 20/4!